Ceny kawalerek w Krakowie

Kraków to jedno z najpopularniejszych miast w Europie. To ważny ośrodek naukowy kraju oraz miejsce rozwoju międzynarodowych firm. Nic więc dziwnego, że branża mieszkaniowa w stolicy Małopolski prężnie się rozwija, a ceny mieszkań utrzymują się na wysokim pułapie.

Ceny kawalerek

Planując zakup kawalerki należy być przygotowanym na poniesienie pierwszych wydatków nawet w wysokości 60 tys. zł w gotówce. Poza 20-procentowym wkładem własnym kupujący musi się liczyć z opłatami za notariusza, podatkami oraz prowizjami związanymi z pośrednictwem lub kosztami kredytu.

Ulga mieszkaniowa

Zgodnie z zasadą wyrażoną w ustawie o PIT, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie rodzi obowiązek zapłaty podatku. Z ulgi mieszkaniowej można skorzystać, jeśli sprzedaż dotyczy nieruchomości nabytej po 2008…