Deregulacja zawodu rzeczoznawcy

Działająca od 18 marca 2014 roku ustawa deregulacyjna uwalniając zawód rzeczoznawcy wprowadziła nowe łagodniejsze zasady nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. W konsekwencji został obniżony poziom wykształcenia rzeczoznawców majątkowych, skrócony czas trwania praktyk, zmniejszona liczba operatów szacunkowych wykonywanych w…

Wartość odtworzeniowa mieszkania

Wartość odtworzeniowa mieszkania jest iloczynem powierzchni użytkowej lokalu ze wskaźnikiem przeliczeniowym kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego mieszkania, czyli średniego kosztu jego budowy. Wysokość wskaźnika ustalana jest przez wojewodów dla miast będących jego siedzibą oraz dla województw.

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest to pisemna autorska opinia rzeczoznawcy majątkowego stanowiąca o wartości przedmiotu wyceny i będąca dokumentem urzędowym. Zawiera istotne informacje uzyskane podczas szacowania nieruchomości. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej, a treść jego powinna być sporządzona zgodnie z…

Jak wycenić loft?

Loft, czyli mieszkanie na poddaszu lub strychu albo w kondygnacji fabryki, jest dziś niezwykle popularny. Dzieje się trak za sprawą oryginalnej przestrzeni mieszkalnej w postaci zaadaptowanych budynków poprzemysłowych, o nietypowej kubaturze, a także specyficznym klimacie i oryginalnej, zazwyczaj otwartej przestrzeni.…