Perspektywy finansowego wsparcia przy zakupie mieszkania

Jednym z najbardziej popularnych rządowych programów, bezpośrednio wspierających Polaków, jest program „Mieszkanie dla Młodych”, w ramach którego dofinansowywany jest wkład własny, wymagany przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Funkcjonujący na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania program, zaplanowany na lata 2014-2018, zakłada wypłacanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków pochodzących z tak zwanego Funduszu Dopłat, za pośrednictwem konkretnych banków, udzielających kredytowania. Zgodnie z ustawą, w każdym roku programu obowiązują określone limity środków, przeznaczonych na wypłatę wsparcia.

Wsparcie finansowe zakupu mieszkania

fot. bigstockphoto.com

Zainteresowanie programem nasiliło się po wprowadzeniu we wrześniu zeszłego roku zmian, dopuszczających wsparcie zakupu mieszkania również na rynku wtórnym oraz zwiększających dopłaty dla rodzin lub osób wychowujących troje i więcej dzieci. Od tego czasu, osoby liczące na pomoc, jeszcze w 2015 roku składały wnioski o dofinansowanie z puli zaplanowanej na rok 2016. Obserwujący rozwijającą się sytuację eksperci rynku finansowego przewidywali wyczerpanie środków zaplanowanych na ten rok w drugim kwartale.

15 marca bieżącego roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił, że w związku z „przyrostem wniosków ponad możliwy do zrealizowania limit wypłat na 2016 rok”, wynoszący siedemset trzydzieści milionów złotych, wstrzymuje od dnia 16 marca nabór wniosków o dofinansowanie, mające być zrealizowane w tym roku. Środki zaplanowane na cały rok 2016 zostały zarezerwowane już w dziewięćdziesięciu pięciu procentach – pozostałe pięć procent (trzydzieści sześć i pół miliona) zostanie przeznaczone na zapewnienie finansowania wniosków złożonych w dniu ogłoszenia decyzji oraz na udzielenie dodatkowego wsparcia, w postaci spłaty części kredytu, osobom korzystającym z programu, którym urodziło się lub zostało przysposobione trzecie lub kolejne dziecko. W związku z decyzją BGK, banki udzielające kredytów hipotecznych przestały przyjmować wnioski do programu.

Jakie zatem perspektywy na kolejne lata rysują się dla samego programu? Zgodnie z założeniami, w latach następnych limity środków mają być większe: na 2017 rok zaplanowano kwotę w wysokości siedmiuset czterdziestu sześciu milionów złotych, w roku 2018 ma to być siedemset sześćdziesiąt dwa miliony. Program ma być kontynuowany wedle założonego harmonogramu. Co prawda, dopuszcza on możliwość ubiegania się o dofinansowanie realizowane w latach następnych już teraz (osoby chcące skorzystać z programu, a mogące poczekać na wypłacenie środków do 2017 lub 2018 roku), jednak ustawa ogranicza rezerwację środków, przeznaczonych na dany rok, do połowy ich wysokości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.