Wartość katastralna nieruchomości

Wartosc katastralna nieruchomosci

Katastrem nazywa się urzędowy opis, rejestr nieruchomości, który sporządza się dla celów podatkowych. Wartością katastralną nieruchomości jest jej wartość określona właśnie dla celów podatkowych, ustalana na podstawie masowej wyceny przeprowadzonej okresowo w procesie powszechnej taksacji nieruchomości.