Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest to pisemna autorska opinia rzeczoznawcy majątkowego stanowiąca o wartości przedmiotu wyceny i będąca dokumentem urzędowym. Zawiera istotne informacje uzyskane podczas szacowania nieruchomości. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej, a treść jego powinna być sporządzona zgodnie z…