Jak zbadać wiarygodność rzeczoznawców majątkowych?

Z usług rzeczoznawcy korzysta się w sytuacjach, gdy konieczna jest wycena mieszkania, do której potrzebna jest fachowa wiedza, znajomość rynku i obiektywizm. Są to jednocześnie cechy, jakie dobry rzeczoznawca powinien posiadać, i którymi powinna się cechować sporządzona przez niego opinia.

Rzeczoznawca majątkowy jest urzędnikiem państwowym, i aby nim zostać musi przystąpić do państwowego egzaminu z wiedzy. Przedtem jednak powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, a od pewnego czasu ukończyć także studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, a także odbyć roczny staż zawodowy. Jednym z obowiązków rzeczoznawcy jest wykonywanie swojej pracy zgodnie z określonymi standardami, nie oznacza to jednak, że jak w każdej branży i w tej trafiają się lepsi i gorsi fachowcy.

Businessman Hand Drawing 3D House With Human Icon As Insurance C

Aby otrzymać rzetelną wycenę, należy pamiętać przede wszystkim o tym, że rzeczoznawca powinien okazać legitymację wraz z fotografią uprawniającą do wykonywania tego zawodu. Ponadto rzeczoznawca powinien posiadać pieczątkę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dane te można w prosty sposób zweryfikować w internecie w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych, na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Po potwierdzeniu tych podstawowych informacji, należy z rzeczoznawcą podpisać stosowną umowę, w której określony zostanie zakres jego usługi, koszt i przede wszystkim czas wykonania. Umowa powinna być umową o dzieło, i jak każdy tego typu dokument, ma być gwarancją wykonania pracy przez rzeczoznawcę, w postaci sporządzenia operatu szacunkowego dotyczącego mieszkania na sprzedaż. Jeśli rzeczoznawca uchyla się od podpisania umowy lub przesuwa to w czasie, należy potraktować to jako sygnał ostrzegawczy i poszukać kogoś, kto nie będzie uciekał od tego obowiązku.

Poza tym, jak w przypadku każdego przedsiębiorcy, najlepszą opinię o rzeczoznawcy wystawia mu najbardziej wymagający weryfikator jakim jest rynek. Nie trudno sprawdzić, jak długo dany fachowiec funkcjonuje w branży, czy jak wygląda jego biuro. Siedziba wbrew pozorom może o firmie i przedsiębiorcy bardzo dużo powiedzieć. Jeśli jest to lokal zadbany, przystosowany do prowadzenia działalności, pozwala to wnioskować, że dana osoba podchodzi do swojej pracy profesjonalnie, a ponadto dostaje stałe zlecenia, które pozwalają jej to biuro utrzymać.

Ostatnim, chociaż może nie całkiem obiektywnym sposobem na sprawdzenie rzetelności danego rzeczoznawcy, jest zasięgnięcie opinii wśród osób, które z jego usług mogły korzystać, czy poszukanie ich w internecie. Do tej formy weryfikacji należy jednak podchodzić z dystansem, gdyż negatywne opinie na temat rzeczoznawców umieszczane są o wiele częściej niż opinie pozytywne. Ponadto należy mieć na uwadze, że głównym założeniem zawodu rzeczoznawcy jest zachowanie bezstronności, w związku z tym jeśli ktoś nie jest zadowolony z efektu wyceny, np. z niskiej wartości oszacowanej, nie oznacza to, że opinia została sporządzona w sposób nieprawidłowy, ale że rzeczoznawca przygotował ją w oparciu o dane rynkowe, swoją wiedzę, doświadczenie i obiektywnie ocenił dostępne dane wyceniając rzecz na określoną kwotę.

1 komentarz

  1. konrad 21 sierpnia 2017 / 15:17

    Trzeba się znać na wielu rzeczach, żeby móc profesjonalnie ocenić wartość nieruchomości. Tu na pewno liczy się doświadczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *