Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena nieruchomosci komercyjnych

Bez względu na rodzaj nieruchomości, jej wyceny dokonuje zawsze wyspecjalizowany, doświadczony i posiadający odpowiednie uprawnienia rzeczoznawca majątkowy. Wycena ma na celu ustalenie najbardziej prawdopodobnej wartości nieruchomości w danych okolicznościach rynkowych, czyli ceny jaką potencjalni nabywcy będą skłonni za nią zapłacić.