Wkład własny wzrośnie

Koszty mieszkania

Kupno własnego mieszkania najczęściej wiąże się z koniecznością skorzystania z finansowania zewnętrznego, jakim jest kredyt hipoteczny. Jako długoterminowe zobowiązanie celowe, spośród wszystkich produktów bankowych tego typu, charakteryzuje się ono najniższym oprocentowaniem, związanym z zabezpieczeniem jego spłaty w postaci wpisu do…

Wartość a cena nieruchomości

Oszacowanie wartości nieruchomości jest procesem skomplikowanym, dokonywanym przez profesjonalnego i doświadczonego rzeczoznawcę majątkowego. Jednak nie zawsze wartość musi być zgodna z ceną nieruchomości określoną w akcie notarialnym. Miernikiem wartości nieruchomości jest obiektywna ocena jej walorów na tle lokalnego rynku.