Kiedy nowa nieruchomość traci na wartości?

Na wartość nieruchomości ma wpływ wiele czynników, toteż czasami zupełnie nieświadomi możemy być właścicielem nieruchomości, której cena rynkowa spadła. W zależności od tego, czy jest to budynek nowy czy już używany inne kryteria będą tę cenę kształtowały.

Kiedy wartość nieruchomości spada?

fot. leaf/bigstockphoto.com

Najczęściej pojawiającym się problemem w nowych nieruchomościach są wszelkiego rodzaju niedoróbki budowlane, które mogą wynikać albo z pośpiechu dewelopera w oddaniu inwestycji, albo użycia złej jakości, tańszych materiałów, albo w końcu są zwykłą fuszerką firmy budowlanej. Należy pamiętać, że w ramach gwarancji deweloper jeszcze kilka lat po oddaniu mieszkania lub domu w użytkowanie właścicielowi ma obowiązek dokonywać napraw, które pojawią się w tym czasie, a które są wynikiem jego niedbalstwa.

Niemniej jednak zdarza się, że jedna wada jest trudna do usunięcia i pojawia się regularnie, mimo podjęcia różnych przeciwdziałających środków, np. kiedy między warstwy ścian i ocieplenia dostanie się wilgoć. Takie usterki, które poza kwestią estetyczną mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, z pewnością wpłyną na spadek wartości nieruchomości.

Dodatkowo czynnikiem kształtującym cenę może być otoczenie samej nieruchomości. Jeśli mieszkanie znajduje się w budynku, w którym zezwolono na prowadzenie działalności gospodarczej, dla niektórych z potencjalnych kupujących może być to obniżeniem standardu mieszkania, z obawy o uciążliwość działalności. Takie mieszkania z pewnością będą cieszyły się mniejszym zainteresowaniem, a wobec braku kupujących konieczne może okazać się obniżenie ceny. Dodatkowo negatywnie na atrakcyjność nieruchomości może wpłynąć zagospodarowanie infrastruktury znajdującej się pobliżu, np. wybudowanie drogi szybkiego ruchu, sklepów wielkopowierzchniowych, węzłów komunikacyjnych itp., czyli tego co mogłoby zakłócić spokojne korzystanie z mieszkania czy domu, powodując dodatkowo duże natężenie ruchu, hałas, korki itp.

W przypadku nowych nieruchomości na ceny mieszkań ma również wpływ sława i kondycja finansowa samego dewelopera. Firmy z dłuższym stażem oraz z większą liczbą ukończonych inwestycji budzą większe zaufanie konsumentów, toteż mogą pozwolić sobie na korzystniejsze kształtowanie cen. Mniejsi deweloperzy, albo firmy, które z jakiegoś powodu znalazły się w gorszej kondycji finansowej, przez co np. nie są w stanie kontynuować lub ukończyć trwających inwestycji, być może będą musiały rozważyć obniżkę ceny, by sprzedać to, co już wybudowali.

Ponadto cena nieruchomości zależna jest od czynników rynkowych, ogólnych cen na rynku, popytu, podaży, sytuacji gospodarczej w kraju, kondycji waluty. Te kryteria są powszechnie znane oraz występują na określonym rynku, w związku z tym przy odrobinie zaangażowania można łatwo ocenić, czy aktualnie jest dobry czas na kupowanie, czy może lepszy na sprzedawanie nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.