Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Zawód rzeczoznawcy majątkowego wymaga posiadania odpowiednich uprawnień w zakresie szacowania wartości nieruchomości, określonych przez ustawę o gospodarce nieruchomościami. Prowadząc swoją działalność, polegającą głównie na sporządzaniu wycen nieruchomości, określeniu ich wartości odtworzeniowych lub katastralnych (na potrzeby podatku od nieruchomości), a także przygotowywaniu propozycji bankowo-hipotecznych, rzeczoznawca jest zobowiązany postępować zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami etyki i określonymi standardami zawodowymi.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Kodeks etyki zawodowej rzeczoznawców

fot. bigstockphoto.com

Na straży zgodnego z regułami działania rzeczoznawców majątkowych stoi wiele instytucji formalnych, mających charakter ogólnopolski i/lub regionalny. Jedną z takich organizacji jest Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości (PSRWN). Działające od niespełna dwudziestu czterech lat (wpis do rejestru sądowego nastąpił w lutym 1992 roku), stowarzyszenie wniosło swój wkład między innymi w prace nad tworzeniem przywołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, opracowanie standardów działalności rzeczoznawców majątkowych oraz w powołanie Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych, której jest aktywnym członkiem. Funkcjonując w oparciu o strukturę regionalną – obecnie istnieje czternaście oddziałów, zrzesza pięciuset siedemdziesięciu trzech członków.

Jako organizacja pozarządowa, opierająca się na społecznej pracy swoich członków, stowarzyszenie ma charakter dobrowolny (przynależność do niego nie jest obligatoryjna) oraz samorządny. Działając zgodnie z polskim porządkiem prawnym oraz w oparciu o własny statut, zrzesza rzeczoznawców oraz kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w Polsce.

Głównym celem i założeniem PSRWN jest prezentowanie planów i osiągnięć branży oraz występowanie w imieniu i na rzecz środowiska rzeczoznawców przed organami państwowymi, samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi. Realizacja celów statutowych odbywa się między innymi poprzez reprezentowanie i ochronę interesów członków stowarzyszenia, promowanie zasad etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych oraz egzekwowanie ich przestrzegania, promowanie działalności prowadzonych przez swoich członków, udzielanie im pomocy zawodowej i prawnej, dbanie o kwalifikacje i wysoką jakość świadczonych przez poszczególnych członków usług, prowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz organizowanie tematycznych seminariów i konferencji, przeprowadzanie badań, wdrażanie wypracowanych rozwiązań oraz realizację projektów, mających na celu doskonalenie stosowanie narzędzi wyceny, opiniowanie aktów prawnych, prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie oraz realizację praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, a także współpracę z podmiotami prowadzącymi podobną działalność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.