Wycena nieruchomości pod zastaw

Poszukując źródeł finansowania większego lub mniejszego projektu (inwestycji o celu niemieszkalnym i niegospodarczym), warto zastanowić się nad pożyczką hipoteczną, zwaną także pożyczką pod zastaw, której zabezpieczeniem będzie hipoteka na nieruchomości (na przykład na mieszkaniu), jakiej jesteśmy właścicielami.

W porównaniu z innymi instrumentami finansowymi, oferowanymi przez banki, jest ona o tyle korzystna, ponieważ ma zazwyczaj niższe oprocentowanie, niż inne zobowiązania krótkoterminowe i może być zaciągnięta na dłuższy okres czasu (piętnaście/dwadzieścia lat). Wysokość udzielonej pożyczki może wynosić nawet siedemdziesiąt procent wartości zastawionej przez nas nieruchomości. Zatem, zależnie od jej wartości, mamy szansę uzyskać takie, a nie inne wsparcie. Jak możemy sprawdzić, na ile możemy liczyć?

Wycena nieruchomości

fot. bigstockphoto.com

Oszacowanie wartości nieruchomości pod zastaw jest wymaganym przez wszystkie banki elementem każdego procesu wnioskowania o dofinansowanie tego typu. W zależności od polityki danej placówki, wycena nieruchomości dokonywana jest przez pracownika banku (wycena bankowa – wewnętrzna) lub zlecana uprawnionemu do tego rzeczoznawcy majątkowemu, który sporządzi oficjalny operat szacunkowy.

  1. Wycena bankowa polega na określeniu wartości zastawianej nieruchomości na podstawie danych dostarczonych przez jej właściciela, informacji zgromadzonych w drodze inspekcji obiektu i/lub ofert sprzedaży podobnych nieruchomości (między innymi pod względem jej rodzaju, lokalizacji, metrażu, układu pomieszczeń, standardu wykończenia, zastosowanej technologii budowlanej, stanu technicznego), umieszczanych na branżowych portalach internetowych lub w specjalistycznych bazach danych, takich jak na przykład System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON), prowadzony przez Związek Banków Polskich. Koszt opracowania wyceny przez bank może wynieść do około trzystu złotych – w niektórych placówkach jest ona jednak sporządzana za darmo.
  2. W wielu przypadkach banki zlecają oszacowanie wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym, którzy szacują wartość nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne (faktyczne ceny sprzedaży) lokali znajdujących się na lokalnym rynku lub najbardziej realne stawki, odpowiadające sytuacji rynkowej – najczęściej wykorzystywanym w tym celu podejściem jest metoda porównawcza. Koszt sporządzenia operatu zależy między innymi od rodzaju wycenianej nieruchomości: w przypadku mieszkań może wynosić od około czterystu do sześciuset złotych, natomiast w przypadku domu lub działki budowlanej może wynieść nawet tysiąc złotych.
  3. Niektóre banki dopuszczają możliwość zlecenia oszacowania wartości nieruchomości pod zastaw na własną rękę (przez jej właścicieli). W takiej sytuacji, warunkiem koniecznym jest skorzystanie z usług biegłego, znajdującego się na liście rzeczoznawców uznanych przez dany bank (odpowiednie listy powinny być dostępne w placówkach lub na ich stronach internetowych). Takie rozwiązanie, choć mogące wiązać się z koniecznością poświęcenia przez nas trochę większej ilości czasu, może nam się opłacić. Ubiegając się o pożyczkę w kilku różnych bankach, korzystając jednocześnie z usług jednego rzeczoznawcy, akceptowanego przez wszystkie wybrane przez nas placówki, koszt sporządzenia wyceny będziemy ponosili tylko raz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.