Czy wolne niedziele będą miały wpływ na wycenę nieruchomości handlowych?

Wartość zakupów nieruchomości handlowych w Polsce wyniosła w 2017 roku blisko 2 mld euro. Nowych inwestorów nie brakuje, ale zmiany w prawie związane z zakazem handlu w niedzielę mogą znacznie osłabić to zainteresowanie.

Boom na rynku komercyjnych nieruchomości kwitnie w najlepsze. W minionym roku inwestorzy ulokowali w Polsce prawie 4,7 mld EUR. To efekt wysokiej aktywności pod koniec 2017 roku. Doszło wtedy do realizacji większości umów kupna i sprzedaży, zarówno pojedynczych nieruchomości, jak i całych portfeli. Zanotowano wzrost kapitału w porównaniu do poprzedniego roku o 3 proc. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszył się sektor handlowy, w którym w 2017 r. ulokowano aż 40 proc. wszystkich funduszy.

Igor Stepovik/bigstockphoto.com

 

Zdaniem analityków, w najbliższych miesiącach dobra passa na tym rynku utrzyma się. Efekty powinno być widać dość szybko, bowiem przed zakończeniem 2017 r. nie udało się sfinalizować kilku dużych transakcji, dojdzie do nich zapewne w pierwszym kwartale 2018 r. Aktywność inwestorów i zainteresowanie kupnem obiektów handlowych są nadal na wysokim poziomie, nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach, w których są lub niebawem mają zostać zbudowane obiekty takie jak parki handlowe czy wolno stojące budynki z jednym najemcą.

Zainteresowanie inwestowaniem kapitału na rynku handlowym w 2018 r. mogłoby być znacznie wyższe, gdyby nie ograniczenia. Część inwestorów wstrzymała bowiem oddech i będzie bacznie obserwować rynek w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Zgodnie z nowym prawem od 1 marca 2018 r. tylko dwie niedziele w miesiącu nie będą objęte zakazem handlu. Co prawda ustawa dopuszcza handel w niedziele objęte zakazem w wielu przypadkach, np. na stacjach paliw, w piekarniach, cukierniach i w sklepach na dworcach, jednak większość sklepów będzie zamknięta.

Może to doprowadzić do nerwowej sytuacji na rynku nieruchomości. Zdaniem analityków pojawia się coraz więcej spekulacji na temat wpływu zakazu handlu na zmniejszenie obrotów najemców, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyceny nieruchomości handlowych, w których najemcy płacą czynsz od obrotu.

Pierwsze miesiące 2018 r. mogą upłynąć na próbach renegocjacji wysokości czynszu przez najemców. Zmniejszenie zysków z niedzielnych zakupów na rzecz e-handlu może doprowadzić do tego, że inwestycje w nieruchomości handlowe stracą na atrakcyjności kosztem wzrostu zainteresowania innymi dynamicznymi rynkami w regionie – czeskim, węgierskim i rumuńskim.

Jednak z drugiej strony część analityków jest optymistyczna i twierdzi, że właściciele obiektów handlowych będą próbowali zmniejszyć negatywny wpływ zakazu. Część obiektów handlowych wydłuży godziny otwarcia w pozostałe dni tygodnia. Wraz ze stopniowym wprowadzaniem zakazu handlu w niedzielę klienci przyzwyczają się do nowych realiów rozkładając zakupy na wszystkie pozostałe dni tygodnia. Dzięki temu spadki obrotów w centrach handlowych mogą być nieznaczne, co w dłuższej perspektywie nie odbije się na cenach nieruchomości handlowych. I taka perspektywa wydaje się być bardziej realna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.