Czym jest RICS VR?

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Kodeks etyki zawodowej rzeczoznawców

fot. bigstockphoto.com

Pod koniec lipca zostanie wprowadzony obowiązek rejestracyjny rzeczoznawców majątkowych jako VR. Ma się on przyczynić m.in. do zwiększenia zaufania do zawodu rzeczoznawcy i zwiększenia ich profesjonalizmu.

Czym jest RICS i VR?

RICS jest międzynarodową organizacją zawodową, propagującą posiadanie najwyższych kwalifikacji i stosowania standardów zawodowych przez osoby zajmujące się wyceną w branży nieruchomości, gruntów, budownictwa i infrastruktury. Z kolei rejestr rzeczoznawców RICS VR jest instrumentem kontroli jakości ekspertów VR (z ang. Valuer Registration), czyli zarejestrowanych rzeczoznawców majątkowych RICS, przeprowadzających wyceny nieruchomości. Za jego pomocą oceniana jest praca ekspertów VR pod kątem zgodności ich wycen z Międzynarodowymi Standardami Wyceny (IVS) i wytycznymi, będącymi standardami RICS, zawartymi w tak zwanym „Red Booku”.

Wraz z końcem lipca wejdą w życie nowe przepisy, na podstawie których  status VR  będzie obowiązkowy dla wszystkich członków RICS w Polsce dokonujących wyceny nieruchomości. A rola VR jest obecnie bardzo istotna. Wszak u podstaw niemal każdej decyzji finansowej na globalnym rynku (od kredytów hipotecznych i inwestycji poprzez transakcje finansowe firm, ocenę rachunków przedsiębiorstw i notowań giełdowych) leżą wyceny, a ich wysoka jakość jest ważnym fundamentem globalnej gospodarki i musi się cieszyć zaufaniem publicznym.

Stąd tak bardzo przywiązuje się wagę do tego, by związany ze znaczącym ryzykiem obszar charakteryzował się wysoką jakością, z uwagi na wpływ, jaki wyceny nieruchomości mają na inwestycje i system finansowy.

Korzyści

Wprowadzenie przez RICS obowiązku rejestracyjnego rzeczoznawców majątkowych jako VR dla swoich członków również w Polsce to wyraz wkładu na rzecz zwiększenia profesjonalizmu, przejrzystości rynku i zaufania do zawodu rzeczoznawcy majątkowego, a także zapoczątkowania rygorystycznego mechanizmu kontroli i monitoringu jakości. To również dowód na to, że wykwalifikowani specjaliści RICS spełniają najwyższe standardy.

Obowiązek rejestracji w Polsce przyniesie wiele korzyści uczestnikom procesu wyceny. Status VR znacznie zmniejszy obiekcje związane z wycenami i wpłynie na większe zadowolenie i zaufanie klientów do zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz spójność standardów wyceny z obowiązującym lokalnie prawem, bez względu na miejsce jej wykonywania.

Program RICS VR zapoczątkował swoje działanie w Europie w 2011 roku na zasadzie dobrowolności, lecz dzięki rosnącemu zainteresowaniu usługami rzeczoznawców stał się obligatoryjny w wielu krajach (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Włoszech, Belgii,). Obecnie na świecie zarejestrowanych jest 15 500 rzeczoznawców regulowanych przez RICS z 508 firm. Oznaczenie “RICS Registered Valuer” umożliwia kredytodawcom, inwestorom i zarządzającym aktywami identyfikację wykwalifikowanych.

Obowiązkowa rejestracja RICS VR powinna się więc przyczynić do lepszej jakości wycen oraz większego zadowolenia klientów z pracy VR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *