Jak wycenić mieszkanie komunalne?

Wycena lokalu komunalnego jest etapem procesu jego nabycia przez osobę uprawnioną, po złożeniu przez nią w gminie stosownego wniosku, w którym deklaruje chęć kupna. Prawo to przysługuje lokatorom, którzy dotychczas zamieszkiwali w danym lokalu na podstawie zawartej z gminą umowy najmu. Wyceny dokonuje uprawniony do tego rzeczoznawca majątkowy, w formie operatu szacunkowego.

Celem wyceny jest określenie najbardziej prawdopodobnej ceny, jaką za daną nieruchomość można uzyskać w określonych warunkach rynkowych. Rzeczoznawca bierze więc pod uwagę rozmaite cechy nieruchomości, od jej lokalizacji, wielkości, ilości pokoi, do standardu itp. Następnie porównuje je z innymi nieruchomościami dostępnymi na danym rynku, które posiadają te same lub zbliżone cechy. Na tej podstawie określa cenę lokalu, którą można uzyskać podczas sprzedaży. Rzeczoznawcy dokonując wyceny posługują się kilkoma metodami, i spośród nich wybierają najlepszą w ich ocenie dla danego przypadku.

Toy House On Penny

Wskazana cena lokalu komunalnego w operacie szacunkowym nie jest jednak zawsze ceną ostateczną. Ten typ nieruchomości cechuje się bowiem możliwością uzyskania bonifikaty przy zakupie. W związku z tym, jeśli spełnione zostaną pewne przesłanki cena określona przez rzeczoznawcę może ulec zmniejszeniu nawet o kilkadziesiąt procent. Zazwyczaj prawo do ulg i ich wysokość ustalana jest przez samorządy w oparciu o długość okresu najmu i rodzaju płatności, jaki będzie dokonany przy zakupie. Na większe zniżki można liczyć również w przypadku, gdy o kupno lokali starają się wszyscy lokatorzy w danym budynku, a także gdy w historii stosunku najmu nie występowały zaległości czynszowe.

Należy jednak pamiętać, że to gmina decyduje czy bonifikata zostanie danemu lokatorowi przyznana czy też nie. W niektórych miastach poza podstawowymi ulgami, kupujący mogą liczyć także na bonifikaty specjalne. I tak np. w Toruniu i Szczecinie przysługują one kombatantom, a w Gdańsku mogą ubiegać się o nie poza kombatantami osoby deportowane do pracy przymusowej i osoby osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Radziecki. Sposób przydzielania ulg, a także ich wysokość sprawdzić można w urzędach miast i gmin, często na ich stronach internetowych.

Po przeanalizowaniu konkretnego przypadku, kupujący otrzymuje od gminy drogą pocztową informację o ostatecznej cenie, ustalonej przy uwzględnieniu wewnętrznych przepisów dotyczących bonifikat przy wykupie lokali komunalnych. Tak określona cena jest ostateczną, za jaką nabywca będzie mógł nabyć dany lokal. Musi on jednak pamiętać, że obciążają go przy tym dodatkowe opłaty, jak koszt wyceny rzeczoznawcy czy koszty notarialne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *