Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest to pisemna autorska opinia rzeczoznawcy majątkowego stanowiąca o wartości przedmiotu wyceny i będąca dokumentem urzędowym. Zawiera istotne informacje uzyskane podczas szacowania nieruchomości. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej, a treść jego powinna być sporządzona zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki zawodowej. Zawarte informacje powinny być przedstawione przejrzyście w sposób umożliwiający ich jednoznaczną interpretację.

Operat szacunkowy jest dowodem, dlatego jego forma i treść powinna być ujednolicona, niezależna od miejsca sporządzenia i rzeczoznawców majątkowych.

operat

W sytuacji gdy autorami operatu szacunkowego jest więcej niż jeden rzeczoznawca, dopuszczalna jest częściowa odpowiedzialność za czynności odrębnie wykonane przez poszczególnych rzeczoznawców. Jeżeli występują rozbieżności w opiniach rzeczoznawców majątkowych, dotyczących wartości tej samej nieruchomości, oceny dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych.

Operat w treści zawiera niezbędne informacje dotyczące wykonywania wyceny nieruchomości w tym podstawy prawne, rozwiązania merytoryczne, przedstawienie toku obliczeń wyniku końcowego.

Operat szacunkowy zawiera informacje:

 • określenie celu wyceny,
 • opis stanu nieruchomości,
 • określenie nieruchomości i zakresu wyceny,
 • podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości,
 • ustalenie daty określenia wartości nieruchomości,
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego lub z innych dokumentów,
 • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
 • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny,
 • wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości

Operat szacunkowy może podlegać aktualizacji do 2 lat od jego sporządzenia i musi być wykonany przez tego samego rzeczoznawcę. Następuje to przez umieszczenie stosownej klauzuli zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).

Aktualizacja polega na:

 • potwierdzeniu aktualizacji wyceny,
 • określeniu nowej wartości nieruchomości, zaktualizowanej na datę dokonywania aktualizacji.

Operat szacunkowy wymagany jest przy:

 • zabezpieczeniu kredytu – bank wymaga przedstawienia operatu, przedstawiającego aktualną wartość nieruchomości,stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne;
 • ustalenie ceny sprzedaży/kupna nieruchomości,
 • podziale majątku; ustalaniu wartości masy spadkowej, darowizny,
 • określeniu odszkodowania,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • egzekucji z nieruchomości.

1 komentarz

 1. Jacek 17 lutego 2019 / 14:52

  Mam szybkie pytanko. Jakie dokumenty są niezbędne do wykonania operatu i kto powinien zadbać o ich przygotowanie – czy są wliczone w cenę wykonania operatu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *