Standardy dla rzeczoznawców majątkowych będą ustalane przez ministra budownictwa

Dnia 5.07.2017 r. przegłosowano poprawkę do noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami. Brzmi ona: „minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ustala oraz ogłasza obowiązujące standardy zawodowe w drodze obwieszczenia”.

Poprawka została zgłoszona przez Tomasza Ławniczaka. Argumentował on, że według obecnego przepisu, obowiązującego od 13 lat, standardy ustalają organizacje zawodowe. Jednak przez cały ten czas uzgodniono tylko jeden standard i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie kolejne miały zostać uzgodnione. Z kolei brak standardów źle wpływa na jakość wycen nieruchomości i na czas trwania postępowań administracyjnych i sądowych (ze względu na odwołania).

Lictacja komornicza nieruchomosci

fot. JanPietruszka/bigstockphoto.com

Ustawa ma m.in. na celu uregulowanie standardów wyceny gruntów pod drogi. W projekcie uwzględniono także zobowiązanie rzeczoznawców, pośredników nieruchomości oraz zarządców nieruchomości do dołączania polisy OC do następujących dokumentów: operatu szacunkowego, umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości, umowy pośrednictwa oraz umowy o zarządzanie nieruchomością. W projekcie mają też pojawić się definicje pojęć zarządcy nieruchomości i zarządzania nieruchomościami, a także pośrednika i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pośrednikiem lub zarządcą będzie mógł być jedynie przedsiębiorca, lecz faktyczne czynności zawodowe będą mogły wykonywać osoby fizyczne na podstawie umowy z przedsiębiorcą.

Ustawa reguluje także kwestie związane z użytkowaniem wieczystym. Osoby, które były użytkownikami wieczystymi, lecz nie zdążyły zgłosić wniosku o przedłużenie użytkowania wieczystego przed wygaśnięciem ich praw do nieruchomości, mają teraz mieć możliwość zawarcia umowy bez przetargu. Przy kolejnej umowie użytkowania tej samej nieruchomości nie będzie już obowiązku regulowania tzw. opłaty pierwszej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *