Dokumenty niezbędne do wyceny mieszkania

Wyceny nieruchomości może dokonać wyłącznie osoba, posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Wycena polega na oszacowaniu wartości nieruchomości uwzględniając przy tym wiele czynników, tj. stan techniczny, stan prawny, lokalizację itp. Aby dokonać obiektywnej oceny tych czynników niezbędna jest właściwa dokumentacja, jaką należy dostarczyć rzeczoznawcy. Ponadto profesjonalista będzie w stanie określić, jaka cecha danego mieszkania będzie stanowiła jego atut, a jaka wpłynie na niekorzyść.biurokracja kupno mieszkania

Do wyceny mieszkania potrzebne są:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, akt notarialny poświadczający nabycie lokalu lub inny dokument świadczący o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości,
 • jeśli tytułem prawnym jest przydział, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej komu on przysługuje,
 • jeśli została podpisana umowa przedwstępna w celu zbycia lokalu – jej kopia,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na zmianę stanu prawnego nieruchomości, np. orzeczenia sądów, decyzje administracyjne itp.,
 • rzut nieruchomości oraz specyfikacja techniczna.

Do dokonania wyceny mieszkania z rynku pierwotnego należy dostarczyć rzeczoznawcy komplet dokumentów zawierających:

 • odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym realizowana jest inwestycja,
 • stosowne pozwolenia budowlane,
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący działkę, na której inwestycja jest realizowana,
 • rozkład funkcjonalny lokalu – rzut nieruchomości wraz ze specyfikacją techniczną,
 • przedwstępną umowę kupna-sprzedaży zawartą z deweloperem.

Rzeczoznawca może zebrać odpowiednie dokumenty we własnym zakresie, jednak dostarczeniu mu niezbędnych papierów zdecydowanie przyspieszy proces wyceny i obniży jej koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.