Ile faktycznie kosztuje mieszkanie?

Kupno mieszkania to bardzo duży wydatek, ale niestety sama cena nieruchomości nie jest jedynym ponoszonym przez nabywcę kosztem. Wysokość wszystkich dodatkowych wydatków stanowi zazwyczaj kilka procent wartości mieszkania i zależy m.in. od formy finansowania zakupu.

Podstawową opłatą, jaką należy przy tej okazji uiścić, jest podatek od czynności cywilno-prawnych, który wynosi 2% i liczony jest od ceny transakcyjnej nieruchomości, czyli wskazanej w akcie notarialnym. Mieszkania z rynku pierwotnego nie są obciążone tym podatkiem, ponieważ to sprzedający, czyli deweloper jest opodatkowany.

 

Ile faktycznie kosztuje mieszkanie?

 

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości pod rygorem nieważności musi mieć formę aktu notarialnego, a koszty z tym związane z reguły obciążają kupującego. Do kapitału przeznaczonego na mieszkanie należy doliczyć taksę notarialną, której wysokość określają przepisy szczegółowe. Z pewnością odpisy aktu potrzebne będą do sfinalizowania całej transakcji, w tym dla banku, sądu, a także dla siebie. Akt taki liczy zazwyczaj kilka stron, a koszt odpisu jednej strony to 6 zł netto. Ponadto jeśli mieszkanie nie posiadało księgi wieczystej niezbędne będzie jej założenie, a to dodatkowy wydatek w wysokości 200 zł, wraz z zamieszczeniem w niej stosownego wpisu 60 zł.

Jeśli zakup finansowany jest z kredytu bankowego, należy liczyć się również z koniecznością opłacenia prowizji. Wynosi ona z reguły od 1 do 3% wartości udzielonej pożyczki, a jej wysokość zależy od indywidualnej oferty banku, aktualnych promocji czy zdolności kredytowej klienta. Niektóre banki wliczają prowizję w raty kredytu, jednak zdarza się, że wymagają jej zapłaty przy podpisywaniu umowy. Niezbędnym warunkiem dla uzyskania kredytu w danym banku jest również prowadzenie w nim rachunku. To czy będzie to konto bezpłatne, czy też nie należy ustalić przy zawieraniu umowy, by nie być zaskoczonym regularnym pobieraniem opłat z tytułu prowadzenia rachunku.

Oczywiście zaciągając kredyt na zakup mieszkania trzeba mieć świadomości, że poza faktyczną jego wartością musimy spłacić jeszcze wysokie odsetki, których suma spowodować może, iż oddamy bankowi niemal dwukrotną wartość nieruchomości.

Do ogólnych kosztów kredytu hipotecznego wliczają się także koszty ubezpieczeń, których zakup wymagany jest przez bank, a wśród nich tzw. ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie na życie czy na wypadek utraty pracy.

Od tego roku zmieniły się przepisy dotyczące wkładu własnego. Odtąd nabywcy chcący zaciągnąć kredyt hipoteczny zobowiązani będą do zapłaty określonej wysokości wkładu własnego, który w tym roku wynosi 5%, a w latach następnych będzie zmieniał się o kolejne 5, aż do osiągnięcia pułapu 20% wartości mieszkania. Niezbędne jest więc posiadanie takiej gotówki, by w ogóle móc ubiegać się o kredyt.

Wymienione wyżej opłaty są stałymi kosztami dodatkowymi jakie ponosi nabywca przy zakupie nieruchomości. Poza nimi istnieją również te bardziej prozaiczne związane z wykończeniem mieszkania. Będą one szczególnie duże jeśli nieruchomość będzie w stanie deweloperskim lub wymagała będzie gruntownego remontu. Na te działania należy zdobyć dodatkową gotówkę, gdyż kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłącznie na wartość ceny transakcyjnej, pomniejszoną o wysokość wkładu własnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.