Bank może nie zaakceptować operatu szacunkowego

Dokonując zakupu nieruchomości z pomocą kredytu bankowego, niezbędne jest skorzystanie z operatu szacunkowego. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję o przyznaniu pożyczki, ale jednocześnie ocenia, czy kwota o jaką ubiega się kredytobiorca nie jest za niska, lub za wysoka.

Sposoby dokonywania wyceny są różne i narzucane przez wewnętrzne regulaminy bankowe. Pokrycie kosztów operatu również zależy od oferty konkretnego banku, zdarza się, że pokrywa ją sam, ale czasem koszty obciążają kredytobiorcę. Wycena nieruchomości dokonywana jest w formie operatu szacunkowego przez profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego, jednak zanim na własną rękę zlecimy jej wykonanie w celu przedstawienia dokumentu w kilku bankach, należy dowiedzieć się, jaką polityką kierują się konkretne firmy.

Przygotowanie operatu szcunkowego

Teoretycznie wycena sporządzona przez rzeczoznawcę posiadającego uprawnienia, stanowi wiarygodny dokument urzędowy, który winien być akceptowany przez inne osoby i instytucje jako dowód potwierdzający określoną w operacie wartość nieruchomości. Jednak banki, jako podmioty prywatne, mają prawo zdecydować, z którymi rzeczoznawcami będą współpracować, w związku z tym mogą nie zaakceptować innego operatu. Źródłem takich decyzji są z reguły kwestie finansowe i biznesowe.

Dodatkowo wiele banków korzysta z wewnętrznego systemu, na podstawie którego pracownicy dokonują wyceny samodzielnie. System zawiera dane o nieruchomościach będących przedmiotem transakcji na rynku wraz z ich cenami z aktów notarialnych. Szukając mieszkań lub domów o tożsamych cechach do nieruchomości kredytowanej, ustalają oni najbardziej prawdopodobną cenę, jaką może ona uzyskać w aktualnych warunkach rynkowych. W tym wariancie banki najczęściej w ogóle nie bazują na wycenach rzeczoznawców, albo korzystają z ich pomocy, jeśli kredytowana nieruchomość jest niestandardowa, a dokonanie wyceny na podstawie systemu bankowego byłoby niemożliwe z powodu braku danych, albo co najmniej bardzo utrudnione. W niektórych bankach taki sposób wyceny jest nieodpłatny.

Osoba zainteresowana zaciągnięciem kredytu na zakup mieszkania powinna więc dowiedzieć się, jak wygląda procedura wyceny nieruchomości obowiązująca w bankach, w których składa wnioski kredytowe. Z reguły jest to kilka instytucji, z których każda może mieć inne zasady przyznawania kredytów, nie ma więc sensu zaczynać procedury od sporządzenia operatu na własną rękę, gdyż może on okazać się bezużyteczny, a koszty związane z jego wykonaniem nie zostaną zwrócone. Niektóre banki bowiem narzucając sposób dokonania wyceny znajdują w ten sposób dodatkowe źródło dochodu, dlatego też nieraz nie akceptują i odrzucają operaty wykonane przez przypadkowych, niepowiązanych z nimi umowami o współpracę rzeczoznawców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *