Brak OC – kary dla rzeczoznawców

Trzy lata temu zawód pośrednika i zarządcy nieruchomości został zderegulowany, a teraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chce wprowadzić zmiany w ustawie, w tym w końcu wprowadzić sankcje za brak posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Osoby wykonujące te zawody mają obowiązek wykupić ubezpieczenie OC. Ma to zabezpieczyć klientów na wypadek dochodzenia od nich roszczeń związanych z wykonywaną pracą. Brak ubezpieczenia skutkować będzie nałożeniem na rzeczoznawcę majątkowego wysokiej kary pieniężnej. Duża część osób zajmujących się wyceną nieruchomości rezygnowała z obowiązkowego ubezpieczenia, wykorzystując lukę w prawie, które nie nakładało na nich za to żadnych sankcji. W przepisach wprowadzonych trzy lata temu nie powołano również organu, który kontrolowałby sytuację.

Lictacja komornicza nieruchomosci

fot. JanPietruszka/bigstockphoto.com

Nowelizacja zakłada, że aby kary były skuteczne, muszą być odpowiednio wysokie. Mowa tu o przedziale między 8 000 a 40 000 zł. Kary dla rzeczoznawców wynosić będą od dwukrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny, co na dzień dzisiejszy daje kwotę od 8 000 do 20 000 zł.  Dodatkowo osoby wykonujące zawód rzeczoznawcy majątkowego bez posiadania prawa do wykonywania zawodu mogą zostać ukarane kwotą do 50 000 zł, podczas gdy dzisiaj kara ta wynosi dziesięć razy mniej. Ma to ograniczyć ryzyko dokonywania wyceny przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy, doświadczenia oraz uprawnień.

Kara będzie miała postać decyzji administracyjnej, a termin na jej zapłatę wynosił będzie dwa tygodnie. Jeśli osoba ukarana nie zapłaci w określonym czasie odpowiedniej kwoty, będzie ona ściągana na zasadach określonych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

Organem nadzorczym sprawującym kontrolę  w zakresie przestrzegania znowelizowanych przepisów przez rzeczoznawców będzie Izba Handlowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *