Ceny mieszkań w III kwartale 2021 r. – wnioski z raportu AMRON-SARFiN

W czterdziestej dziewiątej edycji kwartalnego raportu AMRON-SARFiN publikowanego przez Związek Banków Polskich po raz kolejny znalazły się informacje o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. Ponadto zaprezentowano informacje dotyczące rozwoju rynku pożyczek hipotecznych, a także analizy długoterminowych trendów. Bazą dla przedstawianego bilansu były rynki nieruchomości w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku i aglomeracji katowickiej.

Czy średnie ceny transakcyjne nieruchomości nadal rosną?

III kwartał 2021 roku w dalszym ciągu notował we wszystkich ośmiu omawianych lokalizacjach wzrost średniej ceny transakcyjnej mkw. powierzchni użytkowej mieszkania. Największa intensyfikacja względem II kwartału br. miała miejsce w aglomeracji katowickiej – 7,59 proc., w Krakowie – 5,84 proc. oraz Łodzi – 5,73 proc. Wynik powyżej 5 proc. zarejestrowano jeszcze w Poznaniu – 5,24 proc. oraz w Warszawie – 5,03 proc. Tylko w stolicy przeciętna wartość mkw. przekroczyła ponownie barierę 10 tys. zł., ale tuż za nią uplasowały się Kraków – 9249 zł oraz Gdańsk – 9173 zł. Najniższe wzrosty cen odnotowano we Wrocławiu – 4,39 proc. i Białymstoku – 4,42 proc. W odniesieniu do 2020 roku najwyższe średnie ceny nieruchomości zaobserwowano w Krakowie – 13,73 proc., Warszawie – 12,23 proc. i aglomeracji katowickiej – 12,16 proc. Wartości poniżej 10 proc. w ujęcie r/r zostały zanotowane w Łodzi – 9,87 proc., Wrocławiu – 8,87 proc. oraz w Poznaniu – 8,22 proc.

Analiza przeprowadzona w kontekście zmian średniej ceny transakcyjnej mkw. powierzchni użytkowej mieszkania niemal we wszystkich ww. lokalizacjach była silnie skorelowana z liczbą pokoi w lokalu. Za decydujący czynnik można uznać wielkość rynku nieruchomości, który niewątpliwie nie zawsze jest związany z rozmiarami samego miasta czy aglomeracji. Bezspornym wydaje się jednak twierdzenie, że im większy rynek, tym bardziej różnorodne ceny i na odwrót – im mniejszy, tym ceny są do siebie mocniej zbliżone. W III kwartale br. przeciętna cena mkw. w Warszawie kształtowała się następująco: kawalerka – 11 995 zł, mieszkanie dwupokojowe – 11 156 zł, trzypokojowe – 10 709 zł, zaś czteropokojowe 9254 zł. Średnia powierzchnia użytkowa sprzedawanych lokali w omawianych ośmiu lokalizacjach w III kwartale wzrosła w porównaniu z wynikiem z II kwartału i wyniosła dokładnie 56,67 mkw. W kontekście poszczególnych miast najwyższa średnia była w Warszawie – 60,40 mkw, a także w Poznaniu – 58,04 mkw. Najmniejsze mieszkania trafiały do obrotu w Łodzi – 52,08 mkw. i Białymstoku – 52,43 mkw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *