Ceny nieruchomości w III kwartale 2022 r. – raport PKO BP

Departament Analiz banku PKO BP opublikował raport dotyczący cen mieszkań w 3q22. Według dostępnych danych średnia cena transakcyjna za metr kw wzrosła na rynku pierwotnym o 0,9% kwartał do kwartału i o 10,5% rok do roku. Szacunki te dotyczą 6 największych polskich miast. W pozostałych 10 miastach wojewódzkich wartość nowych mieszkań spadała.

Pierwsze spadki cen

Według raportu PKO BP miasta wojewódzkie poza 6 największymi zaliczają pierwsze spadki cen mieszkań w skali kwartał do kwartału. Dotyczy to lokali na rynku pierwotnym, których cena spadła o 5% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Rok do roku koszty związane z zakupem mieszkania ciągle rosną. We wspomnianych 10 miastach wojewódzkich był to wzrost o nieco ponad 6%. Wzrosty spowalniają, bo w 2q22 rok do roku ceny wzrosły o 19,1%.

Charakterystyczny dla 3q22 jest wyraźny spadek liczby transakcji w branży mieszkaniowej. Trend ten jest bardziej wyraźny w mniejszych miastach wojewódzkich. Zdecydowanie mniej chętnych jest na mieszkania tańsze i położone w gorszej lokalizacji. Kupujemy też mniejsze lokale. Średni metraż mieszkania będącego przedmiotem kupna lub sprzedaży spadł kwartał do kwartału o 4 metry.

Wzrost czynszu na rynku najmu nie zamortyzował silnego spadku popytu, również w tej gałęzi rynku. Spadek cen notowany w ostatnich miesiącach jest odpowiedzią rynku na słabnący popyt przy rosnącej podaży. Prowadzi to do prognoz zapowiadających dalsze spadki cen, szczególnie w warunkach, gdy na rynek będą wprowadzane nowe lokale na rynek pierwotny.

Można założyć, że siła nabywcza rynku osiągnęła już swoje minimum w tym cyklu. Ma to bezpośredni związek z sygnałami stabilizowania się stóp procentowych, czyli końca serii podwyżek. W kolejnych kwartałach popyt będzie rósł, ale raczej powoli. Stymulować go będzie głównie wzrost płac względem cen mieszkań. Wysoki wzrost gospodarczy może pomóc zamożniejszym gospodarstwom domowym w wypracowaniu nadwyżek, które mogą być przeznaczone na cele inwestycyjne. W perspektywie czasu popyt mogą wesprzeć obniżki stóp procentowych. Patrząc dalej, redukcja inwestycji może z czasem wpłynąć tłumiąco na podaż i znów wywindować ceny. Według specjalistów trend wzrostowy może rozpocząć się w 2025 roku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *