Termin ważności operatu szacunkowego

Termin ważności operatu szacunkowego

Operat szacunkowy jest opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości danej nieruchomości. Stanowi dokument urzędowy i może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. Jeśli zachodzą poważne rozbieżności, jeśli chodzi o ocenę danej nieruchomości, ostateczna wycena należy do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych.