Wartość katastralna nieruchomości

Wartosc katastralna nieruchomosci

Katastrem nazywa się urzędowy opis, rejestr nieruchomości, który sporządza się dla celów podatkowych. Wartością katastralną nieruchomości jest jej wartość określona właśnie dla celów podatkowych, ustalana na podstawie masowej wyceny przeprowadzonej okresowo w procesie powszechnej taksacji nieruchomości.

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena nieruchomosci komercyjnych

Bez względu na rodzaj nieruchomości, jej wyceny dokonuje zawsze wyspecjalizowany, doświadczony i posiadający odpowiednie uprawnienia rzeczoznawca majątkowy. Wycena ma na celu ustalenie najbardziej prawdopodobnej wartości nieruchomości w danych okolicznościach rynkowych, czyli ceny jaką potencjalni nabywcy będą skłonni za nią zapłacić.