Wartość a cena nieruchomości

Oszacowanie wartości nieruchomości jest procesem skomplikowanym, dokonywanym przez profesjonalnego i doświadczonego rzeczoznawcę majątkowego. Jednak nie zawsze wartość musi być zgodna z ceną nieruchomości określoną w akcie notarialnym. Miernikiem wartości nieruchomości jest obiektywna ocena jej walorów na tle lokalnego rynku.