Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest to pisemna autorska opinia rzeczoznawcy majątkowego stanowiąca o wartości przedmiotu wyceny i będąca dokumentem urzędowym. Zawiera istotne informacje uzyskane podczas szacowania nieruchomości. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej, a treść jego powinna być sporządzona zgodnie z…

Jak wycenić loft?

Loft, czyli mieszkanie na poddaszu lub strychu albo w kondygnacji fabryki, jest dziś niezwykle popularny. Dzieje się trak za sprawą oryginalnej przestrzeni mieszkalnej w postaci zaadaptowanych budynków poprzemysłowych, o nietypowej kubaturze, a także specyficznym klimacie i oryginalnej, zazwyczaj otwartej przestrzeni.…