Wkład własny wzrośnie

Koszty mieszkania

Kupno własnego mieszkania najczęściej wiąże się z koniecznością skorzystania z finansowania zewnętrznego, jakim jest kredyt hipoteczny. Jako długoterminowe zobowiązanie celowe, spośród wszystkich produktów bankowych tego typu, charakteryzuje się ono najniższym oprocentowaniem, związanym z zabezpieczeniem jego spłaty w postaci wpisu do…

Termin ważności operatu szacunkowego

Termin ważności operatu szacunkowego

Operat szacunkowy jest opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości danej nieruchomości. Stanowi dokument urzędowy i może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. Jeśli zachodzą poważne rozbieżności, jeśli chodzi o ocenę danej nieruchomości, ostateczna wycena należy do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych.